Ethanol Energy

Úspěšné obhájení certifikace Responsible Care

Dne 30. 8. 2023 se Ethanol Energy a.s. podařilo obhájit dle mezinárodních pravidel, spravovaných ČR Svazem Chemického Průmyslu (SCHP ČR),  platnost naší certifikace „Responsible Care“  v chemii. Nadále jsme tak oprávněni používat prestižní logo „Responsible Care“ na další 2 roky.

Responsible Care® je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Klade si za cíl podporovat soustavné zlepšování výkonu a bezpečnosti odvětví. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem k udržitelnému rozvoji. Základní principy Responsible Care vznikly v roce 1985 v Kanadě a Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) společně se svými prvními 16 společnostmi se k nim přihlásil jako 23. národní asociace chemického průmyslu v roce 1994. Aktuálně se v ČR hlásí k plnění principů Responsible Care 84 společností SCHP ČR a jeho kolektivních členů Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), České asociace čisticích stanic (CACS) a Asociace výrobců nátěrových hmot (AVNH). Dne 21. 8. 2014 rozhodlo o přistoupení Svazu ke Globální Chartě Responsible Care, kterou aktualizovala Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) na současné podmínky. Prostřednictvím Responsible Care, k jehož realizaci se hlásí aktuálně 65 národních asociací a více než 600 globálních firem přispívá chemický průmysl k naplňování principů ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.