Ethanol Energy

Prověřovací cvičení JPO III Vrdy, JPO V Čáslav

V neděli 27.3.2022 od 13:00 hod. proběhlo u naší společnosti na bývalém řepníku cvičení hasičů. Jednalo se o simulovanou dopravní nehodu s požárem vozu a následným požárem skladů, uvnitř se nacházely 2 zraněné osoby a byly tam i uskladněné PB lahve, které bylo třeba chladit.

Cílem tohoto cvičení bylo prověřit vyrozumění a dojezd JPO III Vrdy, prakticky procvičit činnost hasičů jednotlivců při podávání první pomoci, ověřit funkčnost a připravenost hasičského vybavení a schopnost spolupráce jednotlivých JPO. Cvičení se zúčastnily JPO V Čáslav a JPO III Vrdy. Cvičení proběhlo ke všeobecné spokojenosti velitele zásahu a naše společnost Ethanol Energy bude i budoucna připravena spolupracovat nejenom s místními hasiči a ráda se bude znovu podílet na ověření připravenosti a akceschopnosti těchto jednotek.